قسمت اول گفتگو با "افشین قطبی" پیرامون اسامی دعوت شده به تیم ملی و اعتراض های بعضی از مربیان نسبت به دعوت شدن بعضی از بازیکنان از جمله میرزاپور و هممچنین علت استفاده نکردن او از دستیاران ایرانی در نیمکت تیم ملی . (برنامه: نود - تاریخ:10 اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)