دوتیم پرسپولیس زاهدان و بجنورد از سری مسابقات لیگ دسته دوم به مصاف هم رفتند که البته در ابتدای بازی به علت برخوردار نبودن تیم بجنورد از پیراهن و برای تهیه کاور، بازی با 50 دقیقه تاخیر آغاز شد. (برنامه: نود - تاریخ:10 اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)