در قسمت چهارم طریقه‏ی وام گرفتن لورل و هاردی به صورت کاملا اخلاقی نمایش داده می شود .