"نان خودش از گلوی خودش پایین نمیره " انیمیشن زیبا و دیدنی عسل ها و مثل ها ؛ بازگو کننده ضرب المثل های ایرانی است .