خاطرات جذاب و شنیدنی سنگربانان غیور ایران زمین از جمله حاج اسماعیل مبین، حمید حکیم آبادی (از فرماندهان 8 سال جنگ تحمیلی و هم رزم شهیدان کاظمی، خرازی و ..)، علی سرخه، جواد قنبریان یادگاران 8 سال دفاع مقدس پخش شده از شبکه اول .