بیان خاطراتی از شهید بزرگوار اولادی یکی از فرمانده های موفق و قهرمان دوران جنگ در جبهه‌های حق علیه باطل از زبان سرهنگ یدالله مواساتی و دیگر همرزمان .