این فیلم در ‪ ۱۴‬آوریل سال ‪ ۱۹۱۸‬میلادی ساخته شد و فیلمنامه نویس و کارگردان آن خود چاپلین بود. زندگی سگی در واقع نخستین فیلم از آغاز دومین دوره فعالیت سینمایی چاپلین است. این فیلم روایت زندگی مردی تنها و درمانده ای است. در قسمت هفتم : چاپلین فداکار، خانه دار، کشاورز و هفت تیرکش .