اگر به سلامت بدن خود اهمیت می دهید .... همه چیز درباره شکم، تغذیه،و چاقی را از زبان دکتر "حمید رضا فرشچی " بشنوید.