بعد از دستگیری سرکرده گروهک تروریستی ریگی ، وزارت اطلاعات از دستگیری یک گروهک تروریستی دیگر در آذربایجان غربی خبر داد، این گروه با رخنه در گروه های مذهبی و دینی مبادرت به ترور و به خاک و خون کشیدن شخصیتها کرده اند .