در دیدار با رهبران گروههای مبارز فلسطینی ، حضرت آیت الله خامنه‌ای : فلسطین در سایه مقاومت و وحدت و ایمان قطعاً و یقیناً آزاد خواهد شد .