پس از پایان بازی شهرداری ماهشهر و گاز سرخس در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته دوم کشور، هوادران تیم ماهشهر به درون زمین ریختند و با چاقو بازیکن گاز را مجروح و ... . برنامه: نود - تاریخ:3اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)