گفتگو با ناصر حجازی اسطوره فوتبال کشورمان پیرامون آخرین وضعیت درمانی ایشان و همچنین حضور در باشگاه استقلال . (برنامه: نود - تاریخ:3اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)