رکورد صعود از پله های برج میلاد به همراه حرکات نمایشی با توپ که در بخش دوربین نود پخش شد . (برنامه: نود - تاریخ:3اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)