گزیده ای از دیدار دو تیم مقاومت سپاسی با پرسپولیس به همراه گفتگو با مربیان و داوری این دیدار و مشکل همیشگی بلیط ... . به مدت 08:57 (برنامه: نود - تاریخ:3اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)