دیدار دو تیم سایپا با تراکتور سازی دارای حاشیه های فراوانی بود، در حالی که این دیدار برای لحظاتی به دلیل بارش شدید باران متوقف شد، اما مسئولین تراکتورسازی معتقد بودند که بازی باید...(برنامه: نود - تاریخ:3اسفند - مجری:عادل فردوسی پور) .