عبدالمالک ریگی، سرکرده گروهک تروریستی، دراولین اعترافاتش به حمایت سازمان اطلاعات جاسوسی آمریکا از شخص وی و گروه تحت امرش اشاره کرد .