"عبدالمالک ریگی" در حالیکه قصد داشت از قرقیزستان به دوبی سفر کند، شناسایی شد و... .