ترانه ای با زبان انگلیسی، از سامی یوسف همراه با نواختن ساز پیانو توسط سامی یوسف.