مصاحبه دکتر حمید رضا تقی پور - فوق تخصص جراحی قلب و عروق در شبکه اول در مورد مراقبت از قلب ، بیماریهای قلبی و ... .