«دار و ندارم، بیا ای ای دل دارم،‌که چشم انتظارم، یوسف زهرا سرت سلامت» زبان حال عاشقان حضرت مهدی، از زبان مداح اهل بیت حاج محمدرضا طاهری پخش از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی.