ترانه شاد و هیجانی از سامی یوسف ، مناسب برای تولد حضرت محمد(ص) .