گوسفند شبیه سازی شده که 3 سال و 5 ماه پیش انقلابی را در فناوری شبیه سازی رقم زد بر اثر یک بیماری مزمن لاعلاج تلف شد.