مدیحه سرایی توسط مداح اهل بیت حاج محمدرضا طاهری؛ «در میان حجره غربت ز پا افتاده‌ام، بی شکیب و تشنه کام و بی صدا افتاده ام».