کلیپی با نام " سرزمین من ایران " کاری از گروه فیتیله ، با موضوع معرفی مشاهیر ایران اسلامی . « سرزمین من ایران،‌نام تو پر آوازه، ایران ما در جهان،‌نامی سرافراز » .