سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی : سه اصل اخلاقی بین المللی داریم که هیچ کس حق ندارد آنها را زیر پا بگذارد: 1.نیکی به پدر و مادر؛ 2.ادای امانت؛ 3. وفای به عهد.