گوشه بی کسی خسته و خون جگر، دیده دارم به ره تا بیایی زدر /همه پیکرم سوزد از زهر کین، بر لب خشک من خون نشسته ببین... نوحه سینه زنی در سوگ شهادت یازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری (ع) با صدای مداح اهل بیت سید مهدی میر داماد .