نماهنگ زیبا به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید حاج رضوان "تو به شهادت رسیدی در حالی که این بیشه خالی نخواهد ماند .... " .