قسمتی از سخنرانی مقام معظم رهبری در مورد شهید عزیز مغنیه و حزب الله لبنان و میزان ارادت ایشان به حضرت امام خمینی و انقلاب ایران و همچنین بیاناتی درباره جنگ 33 روزه... .