گروه فیتیله با اجرای یک سرود شاد و زیبای دیگه . « گل تو گلدونش خوبه ، خونه ایوانش خوبه ، دنیا گلستونش خوبه،‌ سبزی ریحونه‌اش خوبه ، بچه خندونش خوبه » .