نکاتی در مورد میزان و فاصله شیر دهی مادر به نوزاد و دلیل پس دادن شیر توسط بعضی نوزادان پس از خوردن شیر مادر .