خانواده‌ای در قزوین با اهدای اعضای دخترشان جان 6 نفر را نجات دادند حالا که 2 سال از این اقدام انسان دوستانه می گذرد حدود 140 نفر دیگر نیز در این اقدام خداپسندانه پیش گام شده اند .