صحنه هایی از دیدار رهبر معظم انقلاب با مردم آذربایجان در سالروز قیام مردم آذربایجان ، حضور گسترده مردم معجزه الهی و اتمام حجت مردم و پاسخ به مخالفان و غافلین بود. ایشان در ادامه فرمودند: ادامه پر قدرت مسیر انقلاب مبارزه با زبان بد عهدان با انقلاب است .تأکید رهبر معظم انقلاب به مسئولان و تلاش مضاعف برای خدمت به مردم و... .