سرود شاد و زیبای « ماه آسمون شبی، تویی نازنین و خندون، خندهای تو شیرینه، مثل قند توی قندون » .