آیا مصرف دارو و بیماری مادر بر شیر دهی مادر تاثیر دارد و آیا همه ی داروها بر شیر دهی اثر خواهند داشت ؟ جواب این سوالات را از زبان آقای دکتر حلیمی ببینید و بشنوید .