Home page ، صفحه ای است که به محض اینکه مرور گر اینترنت اجرا می گردد به صورت پیش فرض در مرورگر بارگذاری خواهد شد ، در این کلیپ نحوه تغییر صفحه اول (Home) آموزش داده میشود .