عشق به پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) از بین رفتنی نیست؛ عزاداری مردم باکو در سوگ پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ص) با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و 10 نفر راهی بیمارستان و 20 نفر راهی زندان شدند .