در تازه‌ ترین دروغ پردازی‌های جریان نفاق سعی کرده رؤیاهایش را در تغییر دادن عکس ها جستجو کند و با دستکاری ‌های خنده‌دار بعضی عکس‌های حماسه 22 بهمن آنها را بر عکس کند و به خورد مخاطبان ساده خودش بدهد .