نوای مناجات با حضرت رضا (ع) با صدای حاج مهدی سماواتی . « ای سند نجات من ولایت تو یا رضا / صحن نو و عتیق تو کعبه و کربلا رضا / دلم بود بیاد تو مدینه الرضا رضا / زیارتت به دین من زیارت خدا رضا / تو کرامتت مرا زخود مکن جدا رضا ... »