بررسی موفقیت ها و کاستی های شورای انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها از زبان دکتر حسین کچویان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سومین قسمت از برنامه «دیروز، امروز، فردا» .