چهارمین قسمت از برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور دکتر حسین کچویان عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بیان دلایل انحراف برخی از فعالان اولیه شورای انقلاب فرهنگی از جمله عبد الکریم سروش .