قسمت اول صحبتهای "محمود احمدی نژاد" در راهپیمایی 22 بهمن 1388 . « عزیزانِ من بدون تردید فجر 57 آغاز جدیدی نه تنها برای ملت ایران بود ، بلکه برای همه ی انسانهای آزاده و ملتهای عدالت خواه جهان است ... » .