قسمت دوم صحبتهای " محمود احمدی نژاد " در راهپیمایی 22 بهمن 1388 . « ببینید ما امروز کجا هستیم ، از نظر علمی بدون تردید پیشرفت های ملت ایران سریع ترین پیشرفت های علمی در جهان است ، ایران به سرعت به قله های علم و فناوری جهان نزدیک می شود ... » .