قسمت سوم صحبتهای " محمود احمدی نژاد " در راهپیمایی 22 بهمن 1388 . صحبت هایی درباره سیاست های هسته ای ایران و تولید سوخت هسته ای .