تصاویری از حضور پرشور و حماسی مردم غیور کشورمان در راهپیمایی 22 بهمن .