برنامه نود مورخ 19 بهمن 1388 . قسمت سوم گفتگو با دکتر شریفی رییس کمیته انضباطی پیرامون برخورد علی کریمی با داور مسابقه در جریان دیدار استیل آذین با تراکتور سازی و عدم محرومیت علی کریمی از سوی کمیته انظباطی.