برنامه نود مورخ 19 بهمن 1388 . قسمت چهارم گفتگو با دکتر شریفی رییس کمیته انضباطی پیرامون درگیری بازیکنان تیم ملی بعد از بازی با عربستان و اخراج استیلی در جریان دیدار با سایپا و ... .