برنامه نود مورخ 19 بهمن 1388 . احمدرضا عابدزاده سنگربان سابق تیم ملی از دست مسئولین پرسپولیس شکایت دارد او می گوید: آقای کاشانی برای خودش کار میکند و به فکر پرسپولیس نیست و... .