قسمت هفتم مستند " نوفل لوشاتو 116 روز " ، پیرامون کنفرانس گوادلوپ، که توسط سران 4 کشور فرانسه، انگلستان، آمریکا و آلمان در جزیره‌ای به این نام در سال 1357 تشکیل شد که موضوع آن بررسی اوضاع بحرانی در ایران بود و ... .