چرخش 180 درجه ضد انقلاب برای استفاده از واژه‌ای به نام مردم و طرح جدید استفاده از مناسبت های ملی و مذهبی و تلاش‌های روز افزون برای ایجاد آشوب و اغتشاش در 22 بهمن امسال و ... .