چرخش 180 درجه ضد انقلاب برای استفاده از واژه‌ای به نام مردم و ترفند های جدید و تلاش‌های روز افزون برای ایجاد آشوب و اغتشاش در 22 بهمن امسال و ... .